Προκήρυξη Εκλογών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη:

  1. ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα από 14:00 έως 16:00, μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.
  2. ενός εκπροσώπου των μελών E.T.E.Π. για την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα από 14:00 έως 16:00, μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.
  3. ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12 μ. έως 14 μ.μ., μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.
  4. ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10 π.μ. έως 12 μ., μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.
Έγκριση Δημοσίευσης στα Νέα της Σχολής