Ερευνητικό Σεμινάριο

Το Ερευνητικό Σεμινάριο της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας θα περιλαμβάνει ομιλίες διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα ενδιαφέροντος για αμφότερα τα Τμήματα της Σχολής. 

15/03/2019: "Safeguarding Privacy in Dynamic Decision-Making Problems" by John N. Tsitsiklis (M.I.T.)

12/12/2019: "Learning to Match in Online Platforms" by Milan Vojnovic (Professor of Data Science, London School of Economics)