Ερευνητικό Σεμινάριο

Το Ερευνητικό Σεμινάριο της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας θα περιλαμβάνει ομιλίες διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα ενδιαφέροντος για αμφότερα τα Τμήματα της Σχολής. 

16/6/2021: "Deep Generative models and Inverse Problems" by Alex Dimakis (Professor, Electrical and Computer Engineering Department, University of Texas at Austin)

7/12/2020: "Deploying a Data-Driven COVID-19 Screening Policy at the Greek Border" by Kimon Drakopoulos (Assistant Professor of Data Sciences and Operations, Marshall School of Business, University of Southern California)

12/12/2019: "Learning to Match in Online Platforms" by Milan Vojnovic (Professor of Data Science, London School of Economics)

15/03/2019: "Safeguarding Privacy in Dynamic Decision-Making Problems" by John N. Tsitsiklis (M.I.T.)