Ερευνητικό Σεμινάριο

Το Ερευνητικό Σεμινάριο της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας θα περιλαμβάνει ομιλίες διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα ενδιαφέροντος για αμφότερα τα Τμήματα της Σχολής. 

1o Ερευνητικό Σεμινάριο: "Safeguarding Privacy in Dynamic Decision-Making Problems" by John N. Tsitsiklis (M.I.T.)