Όραμα - Αξίες

Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ ιδρύθηκε το 2013 και περιλαμβάνει τα Τμήματα Πληροφορικής και Στατιστικής. Η Σχολή ακολουθεί μια πολύ σύγχρονη τάση σύγκλισης των δύο αυτών επιστημονικών πεδίων που εκ- δηλώνεται διεθνώς σε ορισμένα καταξιωμένα πανεπιστήμια. Η σύγκλιση αυτή έχει σκοπό να προαγάγει τη συνέργεια των δύο Τμημάτων σε περιοχές αιχμής, όπως η επιστήμη δεδομένων, ώστε η Σχολή να προσφέρει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στους φοιτητές και να αποτελεί ένα καλά οργανωμένο δυναμικό περιβάλλον εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας. Οι δραστηριότητες της Σχολής  αποσκοπούν στο τρίπτυχο: εκπαίδευση, έρευνα, συμβολή στην κοινωνία.

Στην εκπαίδευση, στόχος είναι η δημιουργία στελεχών πληροφορικής και στατιστικής με πλήρη επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση τέτοια, που τους καθιστά ικανούς να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης τους και της τεχνολογίας. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών συνδυάζουν ένα πλήρες γνωστικό υπόβαθρο με δυνατότητες εξατομικευμένης εξειδίκευσης. Τα σύγχρονα μεταπτυχιακά προσφέρουν εμβάθυνση σε επιλεγμένες περιοχές υψηλής ζήτησης. Η συχνή ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών εξασφαλίζει την επικαιρότητα, ενώ η επιλογή των γενικών θεματικών περιοχών με γνώμονα τη διαχρονική αξία των γνώσεων που παρέχονται και το μεθοδολογικό βάθος των σπουδών προσδίδει στα πτυχία που δίδει η Σχολή αντοχή στο χρόνο και στις ραγδαίες εξελίξεις.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής έχουν σημαντική και ταχεία απορρόφηση από την αγορά εργασίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και συχνά διακρίνονται ως υψηλόβαθμα στελέχη σε εταιρείες, τράπεζες και οργανισμούς, ενώ αρκετοί έχουν δημιουργήσει τις δικές τους επιχειρήσεις. Ο δυναμισμός στην παρεχόμενη εκπαίδευση συνδέεται με την έντονη δραστηριότητα στην έρευνα που συντελείται στη Σχολή σε πεδία αιχμής, με εκτεταμένες διεθνείς συνεργασίες, ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις, υψηλό βαθμό διεθνούς αναγνώρισης, διακρίσεις  και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Επιδιώκοντας συνεχώς τη συμμετοχή στις διεθνείς εξελίξεις και τη διάκριση του ακαδημαϊκού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων, η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας αποβλέπει σταθερά στην προαγωγή της αριστείας και της προσφοράς της στους φοιτητές και στην κοινωνία.