Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Πληροφορικής

Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται κάθε χρόνο δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όχι μόνο στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αλλά και σε άλλους παρεμφερείς τομείς. Επίσης, υπάρχει η προοπτική συνέχισης των σπουδών στο Τμήμα μας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα είναι τα ακόλουθα:

Επίσης, το Τμήμα συνδιοργανώνει με το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών το διατμηματικό Π.Μ.Σ. στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Τμήμα Στατιστικής

Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο γνωστά Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και όχι μόνο στην Πληροφορική. Φυσικά υπάρχει η προοπτική συνέχισης των σπουδών στο Τμήμα μας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από διαδικασία επιλογής. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μας μπορούν να επιλεγούν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μετά από παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Στατιστικής είναι τα ακόλουθα: