Ερευνητική Ημερίδα

Σκοπός των Ερευνητικών Ημερίδων είναι η παρουσίαση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και η προώθηση των ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ τους.

3η Ερευνητική Ημερίδα: Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

2η Ερευνητική Ημερίδα: 2 και 3 Δεκεμβρίου 2020 (διαδικτυακά)

1η Ερευνητική Ημερίδα: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019