Μήνυμα του Κοσμήτορα

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας!

Η Σχολή μας περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία αιχμής της Πληροφορικής και την Στατιστικής, και στοχεύει στην παροχή άρτιας εκπαίδευσης, στην εκπόνηση πρωτοποριακής έρευνας, και γενικά στην επίτευξη αριστείας στα πεδία αυτά, καθώς στις μεταξύ τους ήδη πολύ σημαντικές συνέργειες.

Η Σχολή προετοιμάζει νέες και νέους ώστε να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις μιας απαιτητικής, υψηλού επιπέδου και καλά οργανωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας προσφέροντας επάρκεια και κατάρτιση τέτοια, που τους καθιστά ικανούς να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης τους.  Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής έχουν σημαντική και ταχεία απορρόφηση από την αγορά εργασίας και συχνά διακρίνονται σε εφαρμογές, οι οποίες διατρέχουν όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και επιστημονικής δραστηριότητας.

Σάς προσκαλούμε να εξερευνήσετε τις ιστοσελίδες της Σχολής μας και των Τμημάτων της, και να αναζητήσετε πληροφορίες για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρονται, καθώς και για τις καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες και τα επιτεύγματα τους στις Επιστήμες και την Τεχνολογία της Πληροφορίας.

Καθ. Ιωάννης Κωτίδης

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας