Δελτία Τύπου Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας