Προπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Πληροφορικής

 

Το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στην πρωτοπορία της Επιστήμης της Πληροφορικής στην Ελλάδα, χωρίς να χάσει τη σύνδεσή του με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών, η αντιστοιχία φοιτητών/ διδασκόντων και η γόνιμη σχέση διδασκαλίας και έρευνας καθιστούν το Τμήμα Πληροφορικής εφάμιλλο των καλύτερων Τμημάτων Πληροφορικής του εξωτερικού.

Βασικό αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και τις Πολιτισμικές Δραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων Πληροφορικής, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Γραφικά και, τέλος, περιλαμβάνει διεπιστημονικά μαθήματα, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις Διοικητικές Επιστήμες. Το Πρόγραμμα ανανεώνεται διαρκώς με την ενσωμάτωση των νέων θεμελιωδών επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Πληροφορικής, αξιοποιώντας την ερευνητική πρωτοπορία των μελών ΔΕΠ προς όφελος των φοιτητών.

Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 μαθήματα του Προγράμματος. Οι φοιτητές, εκτός από τα 22 υποχρεωτικά μαθήματα, καλούνται να εμβαθύνουν σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων:

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

II. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

IV. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

VI. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι κύκλοι μαθημάτων επιτρέπουν στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε πολλαπλούς τομείς της Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα τους καθοδηγούν έτσι ώστε να λάβουν τις βασικές γνώσεις κάθε τομέα. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν έως 4 μαθήματα από όλα τα προσφερόμενα από το Πανεπιστήμιο μαθήματα, να εκπονήσουν ερευνητική εργασία ή και να ασκηθούν πρακτικά σε επιχειρήσεις.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Τμήμα Στατιστικής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που καταρτίσθηκε όταν αυτό ιδρύθηκε, απηχούσε όλες τις σύγχρονες τάσεις της Στατιστικής και είχε διαμορφωθεί με βάση τα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρήθηκε το 1998 με πρωτοποριακό, για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τρόπο αφού βασίστηκε στην λογική των εκπαιδευτικών μονάδων (και όχι των μαθημάτων), ώστε να είναι προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό σύστημα ECTS.

Με βάση το σύστημα αυτό, σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ΕΜ που αναφέρεται στο Πρόγραμμα. Για τον καθορισμό των ΕΜ κάθε μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές απαιτήσεις του μαθήματος (διαλέξεις, εργασίες, κ.λπ.). Για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 240 ΕΜ.

Το 2001 το Τμήμα αξιολογήθηκε από διεθνή Επιτροπή 4 ξένων καθηγητών από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Η αξιολόγηση αυτή, το κατέταξε μεταξύ των πρώτων Τμημάτων Στατιστικής διεθνώς, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και στην ποιότητα του διδακτικού προσωπικού και την υποδομή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την αξιολόγησή του, το Τμήμα είχε αποσπάσει τα κολακευτικά σχόλια πολλών προσωπικοτήτων στο χώρο της Στατιστικής (π.χ. D.R.Cox, C.R.Rao, L.Kish, B.Gnedenko, D.Bartholomew κ.λπ.). 'Εχει τύχει, επίσης, της γενικής αποδοχής από πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο από Τμήματα Στατιστικής όσο και από άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, κ.λπ.), μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και μέσω της προσφοράς θέσεων σε πτυχιούχους του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι από τους φοιτητές του Τμήματος, είτε συμμετείχαν στα Προγράμματα ανταλλαγών, είτε παρακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, συμπλήρωσαν τις σπουδές αυτές με επιτυχία και με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια από τα Τμήματα υποδοχής.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.