Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση και η αποδοχή των αιτούντων βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:​

  • Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο (τα μη ελληνικά πτυχία πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης  www.doatap.gr  ).
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου Bachelor.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως υποδεικνύεται από βαθμολογία TOEFL, TOEIC, IELTS ή CAE/CPE.
  • Βαθμοί που λαμβάνονται σε μεταπτυχιακά μαθήματα λογιστικής ή/και χρηματοοικονομικών
  • Αξιολόγηση της προπτυχιακής διατριβής εάν υπάρχει μία Εργασιακή εμπειρία που αποκτήθηκε με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών (μόνο για υποψήφιους μερικής απασχόλησης).
  • Προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Εισαγωγής

​Η Επιτροπή Εισδοχής κατατάσσει όλους τους υποψηφίους σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.