Σύμβουλος Σπουδών

Ο σύμβουλος σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων, την παρακολούθηση φροντιστηρίων και τη συμμετοχή σε εργαστήρια με στόχο την καλύτερη κατανόηση και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών, οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του/της.

Για το Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι ορίζονται οι κάτωθι:

·         Καθηγητής  Απόστολος Μπάλλας – Κατεύθυνση   Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) - Τρίτες και Τετάρτες 17:00-18:00 (1ο Εξάμηνο)

·         Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Ρομπόλης – Κατεύθυνση  Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) - Δευτέρες 16/10, 13/11, 11/12, 15/1, 12/2,  11.00 – 13.00 (1ο Εξάμηνο)

·         Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ – Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Βάσει Δεδομένων (Data Driven Financial Management) - Τετάρτες  11-11 (1ο Εξάμηνο)

·         Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης – Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Βάσει Δεδομένων (Data Driven Financial Management) -  1η Παρασκευή του κάθε μήνα 11-13:00 (1o Εξάμηνο)