ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το κόστος του προγράμματος για πλήρους φοίτησης 6.200€, ενώ για φοιτητές μερικής φοίτησης 6.400€.

Αυτό περιλαμβάνει δίδακτρα, πρόσβαση στα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος, βάσεις δεδομένων, λογισμικό και εργαλεία. Υπάρχει κάποια διαθεσιμότητα οικονομικής βοήθειας με βάση τις ανάγκες με τη μορφή πλήρους απαλλαγής από τα δίδακτρα, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4957/2022, τόσο για φοιτητές πλήρους όσο και για μερική φοίτηση.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος.

Δόσεις προγράμματος πλήρους απασχόλησης
Η 1η δόση καταβάλλεται με την αποδοχή της θέσης 1.000 €
δόση πληρωμένη έως 30/10/2023 1.500 €
δόση πληρωμένη έως 31/1/2024 1.500 €
δόση έως 31/3/2024 1.100 €
δόση πληρωμένη έως 31/5/2024 1.100 €
Συνολικά δίδακτρα 6.200 €
Δόσεις προγράμματος μερικής απασχόλησης
Η 1η δόση καταβάλλεται με την αποδοχή της θέσης 1.000 €
δόση πληρωμένη έως 31/10/2023 1.000 €
δόση πληρωμένη έως 31/1/2024 1.400 €
δόση έως 31/03/2024 1.000 €
δόση πληρωμένη έως 31/10/2024 1.000 €
δόση έως 31/1/2025 1.000 €
Συνολικά δίδακτρα 6.400 €

Υποτροφίες

Οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από τους ακόλουθους φορείς:

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε σχετικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε άνοιξη (www.iky.gr )
  • Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»: χορηγεί ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες ή και αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα (http://www.onassis.gr/english/scholars/index.php
  • Ίδρυμα Μποδοσάκη: παρέχει επιστημονικά βραβεία και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες (http://www.bodossaki-foundation.gr)  
  • Ίδρυμα Προποντίς: χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους τομείς των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών (http://www.propondis.gr/default_1024.htm)
  • Ίδρυμα Λάτση: χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές με καταγωγή από την Πελοπόννησο και κατά προτίμηση από την Ηλεία. Το ίδρυμα χορηγεί συνολικά 45 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και 2 για σπουδές στο εξωτερικό.
  • Ίδρυμα Λεβέντη: απονέμει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποτροφιών. Η χορήγηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα βασίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων στο προπτυχιακό επίπεδο ή σε προηγούμενες μεταπτυχιακές σπουδές. Η προθεσμία εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος λήγει συνήθως τον Ιούνιο (http://www.leventisfoundation.org/LeventeioGlobal/Menu/Scholarships.aspx)