Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική Μάρκετινγκ» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της επιστήμης και της αναλυτικής του μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει ποσοτικές αναλύσεις, υποδείγματα, έρευνες και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων στο μάρκετινγκ με ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον.

Σκοπός του προγράμματος είναι

α) η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και

β) η επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο πεδίο της επιστήμης και της αναλυτικής του μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής αντικείμενα: 

α) Επιστήμη Μάρκετινγκ (Marketing Science), δηλαδή την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και ποσοτικής έρευνας στο Μάρκετινγκ.

β) Αναλυτική Μάρκετινγκ, δηλαδή τη μέτρηση, περιγραφή, αξιολόγηση, πρόβλεψη, βελτιστοποίηση και αξιοποίηση δεδομένων από ενέργειες του Μάρκετινγκ.