Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα άτομα εκείνα που θέλουν να εξειδικευτούν σε ένα σύγχρονο αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο μεθόδων και τεχνικών όπως την ανάπτυξη ποσοτικών υποδειγμάτων, την εφαρμογή εργαλείων στατιστικής και οικονομετρίας, την απεικόνιση δεδομένων, την πρόβλεψη κρίσιμων μεγεθών και δεικτών, την εξόρυξη γνώσης από μεγάλους όγκων δεδομένων, καθώς και σχετικές εφαρμογές τεχνικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.