Υποψήφιοι τμήματος μερικής φοίτησης

Το τμήμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, κατόχους πρώτου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμό από το ΔΟΑΤΑΠ, με 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και τα μαθήματα είναι απογευματινά για να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους φοιτητές.