Υποβολή Αιτήσεων για το ΠΜΣ Επιστήμης Δεδομένων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Δεδομένων Μερικής Φοίτησης θα δέχεται εκ νέου αιτήσεις υποψηφιότητας έως και τις 14/08.

Περισσότερες Πληροφορίες