Έλενα Βελή

Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ, Απόφοιτη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

"Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει πως "Μόρφωση δεν είναι η εκμάθηση διαφόρων πραγμάτων αλλά η εκπαίδευση του νου ώστε να μπορεί να σκέπτεται". H πληθώρα γνώσεων, εμπειριών και ερεθισμάτων που το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει μέσα από τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του, λειτουργούν -και προσωπικά λειτούργησαν- ως αρωγοί για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του κάθε συμμετέχοντα. Η ενδυνάμωση του νου στο να συνδυάζει την πληροφορία που προέρχεται από διαφορετικές πηγές, να βγάζει νόημα και να μπορεί να την αποδώσει αποτελεσματικά στο ακροατήριο του, είτε αυτό πρόκειται για μια τάξη μαθητών είτε στα πλαίσια συνάντησης στελεχών μιας επιχείρησης, η δυνατότητα της έκθεσης με τις γνώσεις και τις σκέψεις σου σε ένα μικρό ή μεγάλο ακροατήριο, και η αποτελεσματική συνεργασία εντός μια ομάδας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, αποτέλεσαν κάποια από τα προνόμια που αποκόμισα με την επιλογή μου να εμπλακώ σε αυτό. Το Πρόγραμμα σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις καλύτερα πτυχές του εαυτού, να δεις το διαφορετικό, και με κριτική σκέψη να επιλέξεις εκείνα που θα σε κάνουν καλύτερο στα διάφορα επίπεδα της ζωής σου. Αναμφισβήτητα ήταν μια από τις πιο δημιουργικές χρονιές των φοιτητικών μου χρόνων! "