Θεοδωροπούλου Αγορίτσα-Βασιλική

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόφοιτη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

"Το Πρόγραμμα σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω. Είναι ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα μέσω του οποίου είχα τη δυνατότητα να εκπαιδευτώ πάνω στην παιδαγωγική επιστήμη και την παιδαγωγική σκέψη. Ταυτόχρονα, έμαθα σε βάθος τον ουσιαστικό ρόλο του παιδαγωγού μέσα και έξω από τη σχολική τάξη με επίκεντρο πάντα τον μαθητή. Επίσης, το πρόγραμμα με άλλαξε ριζικά ως άνθρωπο. Έλαβα πολλαπλά ερεθίσματα μέσω των βιωματικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθούσαν οι διδάσκοντες του προγράμματος. Επιπρόσθετα, αυτό που επισημαίνω διαρκώς είναι ότι το πρόγραμμα συνέβαλε σε τεράστιο βαθμό στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής μου μέσα από τις δραστηριότητες και τις εργασίες στις οποίες πάντα επιδίωκα να έχω ενεργό ρόλο. Καλλιεργήθηκαν οι ηγετικές μου ικανότητες και οι επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή μου σε διαφορετικές κάθε φορά ομάδες. Παράλληλα, το πρόγραμμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία, καθώς συνειδητοποίησα πως αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθώ θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που έζησα αυτή τη μοναδική εμπειρία."