27-3-19: Ημέρα βιωματικών πολιτιστικών δράσεων-Καινοτόμος Δράση: «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός»