Τέχνη και Εκπαίδευση:"Συζητηση με αφορμή ένα έργο τέχνης" - 19/4/2019

Τέχνη και Εκπαίδευση,Συζητηση αναφορικά με έργο τέχνης 19/4/2019<br />

Τέχνη και Εκπαίδευση,Συζητηση αναφορικά με έργο τέχνης 19/4/2019<br />

Τέχνη και Εκπαίδευση,Συζητηση αναφορικά με έργο τέχνης 19/4/2019<br />

Τέχνη και Εκπαίδευση,Συζητηση αναφορικά με έργο τέχνης 19/4/2019<br />