Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαχθέντων στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

  

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Τμήμα Πληροφορικής

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα, www.aueb.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ανακοινώθηκε στους ιστότοπους των Γραμματειών και του Προγράμματος

https://www.dept.aueb.gr/tep

https://www.aueb.gr/el/content/anakoinosi-apotelesmaton-eisahthenton

ο πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Τα θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε κανονικά διαδικτυακά την Τρίτη 13/10/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Τα μαθήματα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ θα γίνονται μόνο δια ζώσης σε δυο τμήματα Α και Β και είναι υποχρεωτική η παρουσία.

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 16/10/2020 σύμφωνα με την κατάταξη του πίνακα των αποτελεσμάτων ως εξής:

  1. Τμήμα Α: Από 1. ΦΡΥΔΑΚΗΣ έως 32. ΓΟΥΕΡΑ ώρες 9:00-11:00 στο αμφ. Υ1.
  2. Τμήμα Β: Από 33. ΤΥΠΑΛΔΟΥ έως 64. ΚΑΝΔΙΑΣ ώρες 11:15-13:15 στο αμφ. Χ.

Τα τμήματα Α και Β θα δουλέψουν παράλληλα έως τις 15:00 σε μικρές ομάδες σύμφωνα με την καθοδήγηση των μεντόρων τους.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική με την χρήση μάσκας.

Καλό ακαδημαϊκό έτος!

     Η επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ

                      Δρ Βασιλική Μπρίνια