Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του πρώτου έτους ότι στη σελίδα https://www.dept.aueb.gr/el/cs/ac2020 ή απο το "Κεντρικό Μενού-> Προπτυχιακές Σπουδές -> Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών" θα βρουν ενημέρωση σχετικά με τους σύμβουλους καθηγητές.