Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Το Τμήμα έχει ορίσει το θεσμό των Σύμβουλων Σπουδών, με αρμοδιότητα να κατευθύνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους. Οι Σύμβουλοι Σπουδών (μέλη ΔΕΠ) δέχονται τους φοιτητές για απορίες και συμβουλές αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και έξω το γραφείο τους .

Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος Σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με: 

  • Τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως τα προαπαιτούμενα μαθήματα και οι γνώσεις που απαιτούνται την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων. 
  • Την παρακολούθηση φροντιστηρίων, και τη συμμετοχή σε εργαστήρια και προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις. 
  • Το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής, με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή. 
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 
  • Την επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας. 
  • Τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση) αλλά και μετά το πέρας αυτών. 
  • Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ονόματα των Ακαδημαϊκών Συμβούλων μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και η αντιστοιχία των πρωτοετών φοιτητών στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους.
Για να κανονίσετε συνάντηση με τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους. 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση συνιστάται να γίνεται διαδικτυακά και πάντα μετά από συνεννόηση με τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο σας μέσω email.

AM

Ονομ/μο

Σύμβουλος Καθηγητής

3200001

Κ.

ΑΓΓ.

Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης

3200002

Δ.

ΑΓΓ.

3200257

Μ.

ΑΛΑ.

3200003

Μ.

ΑΛΕ.

3200004

Θ.

ΑΛΕ.

3200005

Μ.

ΑΛΜ.

3200006

Γ.

ΑΝΑ.

3200007

Δ.

ΑΝΔ.

3200008

Γ.

ΑΝΤ.

3200009

Α.

ΑΡΒ.

3200010

Α.

ΑΡΦ.

3200259

Δ.

ΒΑΓ.

3200274

Φ.

ΒΑΛ.

Αποστολόπουλος Θεόδωρος

3200273

Γ.

ΒΑΡ.

3200256

Γ.

ΒΑΣ.

3200011

Ε.

ΒΑΣ.

3200012

Θ.

ΒΑΣ.

3200013

Σ.

ΒΑΣ.

3200014

Ε.

ΒΑΣ.

3200015

Α.

ΒΑΤ.

3200016

Α.

ΒΕΛ.

3200017

Ι.

ΒΕΛ.

3200018

Σ.

ΒΕΡ.

3200019

Ε.

ΒΕΡ.

3200020

Γ.

ΒΛΑ.

Βασσάλος Βασίλειος

3200021

Γ.

ΒΛΑ.

3200022

Ε.

ΒΛΑ.

3200023

Μ.

ΓΑΓ.

3200264

Ε.

ΓΑΪ.

3200024

Δ.

ΓΑΛ.

3200025

Α.

ΓΑΡ.

3200026

Κ.

ΓΕΩ.

3200027

Α.

ΓΕΩ.

3200230

Ν.

ΓΕΩ.

3200028

Μ.

ΓΕΩ.

3200029

Σ.

ΓΕΩ.

3200030

Γ.

ΓΙΑ.

Βασσάλος Παρασκευάς

3200031

Σ.

ΓΙΑ.

3200236

Π.

ΓΙΑ.

3200032

Μ.

ΓΙΑ.

3200033

Α.

ΓΙΑ.

3200034

Χ.

ΓΙΑ.

3200266

Δ.

ΓΚΟ.

3200231

Θ.

ΓΚΟ.

3200251

Φ.

ΓΟΥ.

3200248

Η.

ΓΡΑ.

3200035

Π.

ΓΡΗ.

3200036

Μ.

ΔΑΝ.

3200037

Ε.

ΔΕΛ.

Βούλγαρης Σπυρίδων

3200038

Ζ.

ΔΕΛ.

3200039

Β.

ΔΕΛ.

3200252

Γ.

ΔΕΛ.

3200255

Κ.

ΔΗΜ.

3200040

Α.

ΔΗΜ.

3200041

Σ.

ΔΙΓ.

3200042

Α.

ΔΟΥ.

3200043

Ν.

ΔΟΥ.

3200044

Β.

ΔΡΟ.

3200045

Δ.

ΔΡΥ.

3200046

Α.

ΕΠΙ.

3200047

Χ.

ΕΥΑ.

Γιακουμάκης Εμμανουήλ

3200048

Ν.

ΖΑΒ.

3200049

Κ.

ΖΑΜ.

3200050

Μ.

ΖΑΡ.

3200051

Ι.

ΖΑΧ.

3200052

Σ.

ΖΑΧ.

3200053

Π.

ΖΕΚ.

3200054

Κ.

ΖΕΛ.

3200055

Δ.

ΘΑΛ.

3200056

Σ.

ΙΕΡ.

3200057

Τ.

ΙΜΑ.

3200237

Γ.

ΙΩΑ.

3200238

Κ.

ΚΑΛ.

Γκρίτζαλης Δημήτριος

3200058

Ι.

ΚΑΛ.

3200059

Σ.

ΚΑΛ.

3200060

Ι.

ΚΑΛ.

3200061

Ε.

ΚΑΛ.

3200062

Α.

ΚΑΡ.

3200063

Η.

ΚΑΡ.

3200064

Ι.

ΚΑΡ.

3200065

Χ.

ΚΑΡ.

3200239

Δ.

ΚΑΡ.

3200066

Β.

ΚΑΡ.

3200253

Μ.

ΚΑΡ.

3200067

Δ.

ΚΑΡ.

Δημάκης Αντώνιος

3200068

Α.

ΚΑΤ.

3200069

Κ.

ΚΑΤ.

3200070

Γ.

ΚΑΤ.

3200071

Χ.

ΚΑΤ.

3200072

Α.

ΚΙΒ.

3200073

Μ.

ΚΟΚ.

3200074

Σ.

ΚΟΚ.

3200075

Β.

ΚΟΚ.

3200076

Χ.

ΚΟΛ.

3200077

Π.

ΚΟΝ.

3200078

Μ.

ΚΟΝ.

3200079

Δ.

ΚΟΡ.

Δημέλη Σοφία

3200080

Θ.

ΚΟΤ.

3200081

Δ.

ΚΟΥ.

3200082

Σ.

ΚΟΥ.

3200083

Γ.

ΚΟΥ.

3200084

Γ.

ΚΟΥ.

3200085

Ι.

ΚΟΥ.

3200086

Χ.

ΚΟΥ.

3200087

Β.

ΚΥΡ.

3200228

Μ.

ΚΥΡ.

3200088

Α.

ΚΩΝ.

3200089

Π.

ΚΩΝ.

3200090

Γ.

ΚΩΝ.

Καλογεράκη Βασιλική

3200263

Γ.

ΚΩΣ.

3200224

Ε.

ΛΑΒ.

3200091

Β.

ΛΑΖ.

3200092

Θ.

ΛΑΖ.

3200093

Ε.

ΛΕΥ.

3200094

Β.

ΛΙΑ.

3200095

Β.

ΛΙΑ.

3200223

Β.

ΛΟΪ.

3200096

Δ.

ΛΟΥ.

3200260

Α.

ΛΟΥ.

3200281

Δ.

ΛΟΥ.

3200280

Π.

ΛΩΛ.

Κατερίνης Παναγιώτης

3200246

Ν.

ΜΑΓ.

3200097

Χ.

ΜΑΚ.

3200240

Β.

ΜΑΛ.

3200267

Χ.

ΜΑΜ.

3200098

Α.

ΜΑΝ.

3200099

Ν.

ΜΑΝ.

3200100

Γ.

ΜΑΡ.

3200101

Ε.

ΜΑΡ.

3200102

Κ.

ΜΑΡ.

3200103

Κ.

ΜΗΤ.

3200241

Ε.

ΜΙΧ.

3200104

Δ.

ΜΟΔ.

Κουτσόπουλος  Ιορδάνης

3200105

Μ.

ΜΟΥ.

3200106

Σ.

ΜΟΥ.

3200107

Α.

ΜΟΥ.

3200108

Ι.

ΜΟΥ.

3200109

Κ.

ΜΠΑ.

3200275

Χ.

ΜΠΑ.

3200110

Δ.

ΜΠΑ.

3200111

Σ.

ΜΠΑ.

3200112

Ε.

ΜΠΑ.

3200113

Χ.

ΜΠΕ.

3200278

Γ.

ΜΠΙ.

3200114

Α.

ΜΠΙ.

Κωνσταντόπουλος Πάνος

3200232

Α.

ΜΠΟ.

3200115

Π.

ΜΠΟ.

3200116

Ι.

ΜΠΟ.

3200268

Π.

ΜΠΟ.

3200249

Δ.

ΜΠΡ.

3200117

Ρ.

ΜΠΡ.

3200233

Α.

ΜΥΛ.

3200269

Ν.

ΜΥΛ.

3200118

Ι.

ΝΑΣ.

3200119

Κ.

ΝΑΣ.

3200120

Α.

ΝΕΠ.

3200242

Ε.

ΝΙΚ.

Κωτίδης Ιωάννης

3200121

Ο.

ΝΙΝ.

3200122

Ε.

ΝΤΑ.

3200123

Α.

ΝΤΟ.

3200124

Π.

ΝΥΚ.

3200125

Λ.

ΟΥΑ.

3200270

Λ.

ΟΥΖ.

3200126

Μ.

ΠΑΛ.

3200226

Γ.

ΠΑΝ.

3200127

Δ.

ΠΑΝ.

3200128

Σ.

ΠΑΝ.

3200129

Π.

ΠΑΝ.

3200130

Χ.

ΠΑΝ.

Μαλεύρης Νικόλαος

3200131

Ν.

ΠΑΠ.

3200227

Γ.

ΠΑΠ.

3200132

Κ.

ΠΑΠ.

3200133

Α.

ΠΑΠ.

3200225

Β.

ΠΑΠ.

3200134

Χ.

ΠΑΠ.

3200135

Θ.

ΠΑΠ.

3200137

Ρ.

ΠΑΠ.

3200136

Κ.

ΠΑΠ.

3200138

Φ.

ΠΑΠ.

3200139

Α.

ΠΑΠ.

3200140

Α.

ΠΑΠ.

Μαριάς Ιωάννης

3200141

Κ.

ΠΑΠ.

3200142

Σ.

ΠΑΠ.

3200143

Α.

ΠΑΠ.

3200144

Γ.

ΠΑΠ.

3200145

Δ.

ΠΑΠ.

3200146

Τ.

ΠΑΠ.

3200147

Α.

ΠΑΠ.

3200271

Λ.

ΠΑΠ.

3200148

Δ.

ΠΑΡ.

3200149

Ι.

ΠΑΤ.

3200150

Χ.

ΠΑΤ.

3200151

Σ.

ΠΑΤ.

Μαρκάκης Ευάγγελος

3200152

Ι.

ΠΑΥ.

3200153

Β.

ΠΕΡ.

3200154

Ι.

ΠΕΤ.

3200155

Γ.

ΠΕΤ.

3200156

Δ.

ΠΛΑ.

3200157

Κ.

ΠΛΑ.

3200243

Ν.

ΠΟΛ.

3200158

Π.

ΠΟΛ.

3200159

Δ.

ΠΟΛ.

3200160

Γ.

ΠΟΤ.

3200161

Α.

ΠΟΤ.

3200162

Σ.

ΠΟΥ.

Ξυλωμένος Γεώργιος

3200163

Δ.

ΠΟΥ.

3200164

Μ.

ΠΡΩ.

3200165

Ν.

ΡΑΔ.

3200262

Δ.

ΡΗΓ.

3200166

Δ.

ΡΟΥ.

3200167

Α.

ΡΟΥ.

3200168

Ν.

ΡΩΣ.

3200169

Κ.

ΣΑΚ.

3200170

Γ.

ΣΑΚ.

3200171

Δ.

ΣΑΜ.

3200172

Ε.

ΣΔΡ.

3200173

Ε.

ΣΕΡ.

Παπαϊωάννου Γεώργιος

3200174

Α.

ΣΙΑ.

3200247

Γ.

ΣΚΑ.

3200175

Δ.

ΣΚΟ.

3200176

Γ.

ΣΚΟ.

3200177

Κ.

ΣΚΟ.

3200178

Δ.

ΣΜΑ.

3200179

Ν.

ΣΟΚ.

3200180

Σ.

ΣΟΛ.

3200181

Β.

ΣΟΥ.

3200182

Θ.

ΣΠΥ.

3200183

Ο.

ΣΠΥ.

3200184

Α.

ΣΠΥ.

Πολύζος Γεώργιος

3200279

Σ.

ΣΤΑ.

3200185

Α.

ΣΤΑ.

3200261

Ι.

ΣΤΑ.

3200186

Α.

ΣΤΑ.

3200277

Ε.

ΣΤΑ.

3200187

Π.

ΣΤΑ.

3200229

Ι.

ΣΤΟ.

3200188

Ε.

ΣΤΟ.

3200189

Ν.

ΣΤΡ.

3200190

Ε.

ΣΤΡ.

3200191

Α.

ΣΩΤ.

3200192

Α.

ΤΑΡ.

Σταμούλης Γεώργιος

3200258

Α.

ΤΖΑ.

3200250

Κ.

ΤΖΑ.

3200193

Γ.

ΤΖΑ.

3200194

Ν.

ΤΖΙ.

3200195

Δ.

ΤΖΟ.

3200196

Ι.

ΤΟΓ.

3200197

Γ.

ΤΟΥ.

3200198

Μ.

ΤΟΨ.

3200244

Α.

ΤΡΙ.

3200200

Π.

ΤΡΙ.

3200199

Π.

ΤΡΙ.

3200201

Σ.

ΤΡΙ.

Σύρης Βασίλειος

3200202

Γ.

ΤΡΙ.

3200203

Δ.

ΤΡΟ.

3200204

Α.

ΤΣΑ.

3200205

Ν.

ΤΣΑ.

3200206

Κ.

ΤΣΕ.

3200207

Ε.

ΤΣΕ.

3200208

Κ.

ΤΣΕ.

3200209

Α.

ΤΣΙ.

3200276

Π.

ΤΣΙ.

3200210

Β.

ΤΣΙ.

3200211

Ι.

ΤΣΙ.

3200212

Α.

ΤΣΙ.

Τουμπής Σταύρος

3200265

Π.

ΤΣΙ.

3200213

Μ.

ΤΣΟ.

3200214

Κ.

ΤΥΜ.

3200245

Ν.

ΦΟΥ.

3200234

Π.

ΦΡΑ.

3200215

Π.

ΦΥΤ.

3200216

Α.

ΦΩΤ.

3200254

Σ.

ΧΑΛ.

3200217

Ι.

ΧΑΣ.

3200218

Μ.

ΧΑΣ.

3200235

Β.

ΧΑΣ.

Φουστούκου Ευγενία

3200272

Δ.

ΧΑΤ.

3200219

Α.

ΧΑΤ.

3200220

Η.

ΧΗΝ.

3200221

Β.

ΧΡΙ.

3200222

Σ.

ΧΡΥ.