Ερευνητικά Εργαστήρια

Στα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος, οι φοιτητές (είτε προπτυχιακοί, είτε μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί) μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα στο πεδίο που έχουν επιλέξει, υπό την καθοδήγηση έμπειρων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων και μεθοδολογιών υψηλής τεχνολογίας, θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία σε πρακτικό επίπεδο, που θα τους βοηθήσει  στην μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους.

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος είναι τα εξής: