Ώρες Γραφείου Καθηγητών και λοιπού προσωπικού.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 404
210-8203.234
tca@aueb.gr 
Τρίτη: 10:00-11:00
Τετάρτη: 9:00-10:00
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 407
210-8203.519
mvazirg@aueb.gr
Άδεια Παράλληλης Απασχόλησης
Βασσάλος Βασίλειος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 401
210-8203.124
vassalos@aueb.gr
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Κεντρικό Κτίριο, 1ος όροφος
210-8203.183 - 292
mgia@aueb.gr
Πρύτανης
(Μετά από συνεννόηση)
Γκρίτζαλης Δημήτριος ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 & Πατησίων, 1ος όροφος.
210-8203.507 - 505
dgrit@aueb.gr
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Δημέλη Σοφία Κεντρικό Κτίριο, 1ος όροφος
210-8203.237
dimelis@aueb.gr
Καλαμπούκης Θεόδωρος Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
210-8203.575
tzk@aueb.gr
Κατερίνης Παναγιώτης Κοδριγκτώνος  12, 4ος όροφος
210-8203.557
pek@aueb.gr
Διευθυντής Γ΄ Τομέα
Τρίτη: 12:15-13:00
Πέμπτη: 15:15-16:00
Κωνσταντόπουλος Πάνος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 403
210-8203.185
panosc@aueb.gr
Τρίτη: 10:00-11:00
Πέμπτη: 12:30-13:30
Μαλεύρης Νικόλαος  Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
210-8203.126
ngm@aueb.gr
Πρόεδρος Τμήματος
Δευτέρα: 14:00-15:00
Πέμπτη: 14:00-15:00
Πολύζος Γεώργιος Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 8ος όροφ. Γρ. 809
210-8203.650
polyzos@aueb.gr
Τετάρτη: 17:15-18:15
Πέμπτη: 12:00-14:00
Σταμούλης Γεώργιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών) Γρ. 415
210-8203.549
gstamoul@aueb.gr
Κοσμήτορας της Σχολής Ε.Τ.Π.
Τρίτη: 11:30-12:30
Πέμπτη: 11:30-12:30
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
210-8203.122
ion@aueb.gr
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Τρίτη: 11:00-13:00 στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών (κτίριο Τροίας, εργαστηριο 301)
Πέμπτη: 16:00-18:00 (γραφείο)
Καλογεράκη Βασιλική Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 509
210-8203.510
vana@aueb.gr  
Δευτέρα: 11:00-12:00
Παρασκευή: 10:00-11:00
Κουτσόπουλος  Ιορδάνης Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 402
210-8203.933
jordan@aueb.gr
Δευτέρα: 16:00-17:00
Πέμπτη: 09:30-10:30
Κωτίδης Ιωάννης  Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
       210-8203.193
     kotidis@aueb.gr
Διευθυντής Β΄ Τομέα
Δευτέρα: 10:30-12:30
Πέμπτη: 13:00-15:00
Ξυλωμένος Γεώργιος Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος Γρ. Αντιπρυτανείας
210-8203.115
xgeorge@aueb.gr 
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τετάρτη: 12:00-13:00
Παρασκευή: 12:00-13:00
Σύρης Βασίλειος Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 8ος όροφος
210-8203.653
vsiris@aueb.gr
Διευθυντής Α΄ Τομέα
Τρίτη: 9:00-10:00
Πέμπτη: 11:00-12:00 & κατόπιν συνεννόησης με email
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βασσάλος Παρασκευάς Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
2108203187
pvassal@aueb.gr
Πέμπτη: 13:00-14:00
Παρασκευή: 11:00-12:00
Βούλγαρης Σπυρίδων Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 501
2108203404
voulgaris@aueb.gr
Δημάκης Αντώνιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 506
210-8203.924
dimakis@aueb.gr
(Επιστημονική άδεια)
Μαριάς Ιωάννης Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 405
210-8203.931
marias@aueb.gr
Τρίτη: 13:30-14:30
Πέμπτη: 15:00-16:30
Μαρκάκης Ευάγγελος Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος
210-8203.149
markakis@aueb.gr
Παπαϊωάννου Γεώργιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 405
210-8203.934
gepap@aueb.gr
κατόπιν συνεννόησης με email
Τουμπής Σταύρος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 406
210-8203.551
toumpis@aueb.gr
Δευτέρα: 11:00-13:00
Τρίτη: 17:00-19:00
Φουστούκου Ευγενία Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος
210-8203.577
eugenie@aueb.gr
Τρίτη: 11:00-13:00
Πέμπτη: 11:00-13:00
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Μαγείρου Ευάγγελος Πατησίων 80,   6ος όροφος
210-8203.235
efm@aueb.gr  
Ε.Δ.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γιαχαλής Βασίλειος Δεριγνύ 12, 7ος όροφος
210-8203.469
 giahalis@aueb.gr 
Τρίτη: 12:00-15:30
Τετάρτη: 15:00-17:00
Ε.ΔΙ.Π ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ζαφείρης Βασίλειος Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
210-8203.501
bzafiris@aueb.gr 
Δευτέρα: 16:00-18:00
Τρίτη: 11:00-13:00 & κατόπιν συνεννόησης με email
Καλέργης Χρήστος Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.511
xsk@aueb.gr 
Τετάρτη: 15:00-17:00
Καστανιά Αναστασία Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.482
ank@aueb.gr
Τρίτη: 12:00-14:00
Πέμπτη: 12:00-14:00
Κυριακοπούλου Αντωνία Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
210-8203.503
tonia@aueb.gr 
Δευτέρα: 10:00-11:00
Τετάρτη: 17:00-18:00
Μπρίνια Βασιλική Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
210-8203.445
vbrinia@aueb.gr
Υπεύθυνη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Τετάρτη: 13:00-15:00
Παρασκευή: 15:00-17:00
& κατόπιν συνεννόησης με email
Παπακωνσταντινοπούλου Αικατερίνη Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος, Α46
210-8203.537
katia@aueb.gr
Τρίτη: 15:00-17:00
Τετάρτη: 13:00-15:00
Τογαντζή Μαρία Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.509
mst@aueb.gr 
Τετάρτη: 15:00-17:00
Ε.ΔΙ.Π.  ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ανδρούτσος Θανάσης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.817
thanasis@aueb.gr 
Τρίτη: 17:00-19:00
Παρασκευή: 13:00-15:00
Καπέτης Μάκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.814
mkap@aueb.gr 
Τρίτη: 13:00-15:00
Πέμπτη: 13:00-15:00
Κεφάλα Άννα Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
210-8203.441
ask@aueb.gr 
Δευτέρα: 13:00-14:30
Τετάρτη: 13:00-14:30 & άλλες μέρες κατόπιν συνεννόησης με email
Σπηλιόπουλος Σπήλιος Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
210-8203.494
spilios@aueb.gr 
Δευτέρα: 13:00-14:30
Τετάρτη: 13:00-14:30 & άλλες μέρες κατόπιν συνεννόησης με email
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Βλησμάς Ορέστης Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, Α33
210-8203136
vlismas@aueb.gr
Τρίτη: 13:00-15:00
Παρασκευή: 11:00-13:00
Βουκελάτου Ιωάννα Δεριγνύ 12, 5ος όροφος

gvoukelatou@aueb.gr

Τετάρτη: 11:00-13:00
Σφακιανάκη Ελένη Δεριγνύ 12, 5ος όροφος

esfakianaki@aueb.gr

Δευτέρα: 17:00-19:00
Καραγιαννάκη Αγγελική Κέντρο ACEin (Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος)

akaragianaki@aueb.gr

Παρασκευή: 15:00-17:00
Ζώης Γεώργιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 301, 3ος όροφος
210-8203.172
georzois@aueb.gr
Παρασκευή: 11:00-13:00
Λιανέας Αθανάσιος Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

tlianeas@aueb.gr

Δευτέρα: 17:00-18:00
Τρίτη: 14:00-15:00
Κούτσικας Χρήστος

koutsi@aueb.gr

Τρίτη: 18:00-19:00
Πέμπτη: 19:00-20:00 & κατόπιν συνεννόησης με email
Βαγενά Ευαγγελία

evangeliavagena@aueb.gr

Διαμαντίδης Νικόλαος Κεντρικό Κτίριο 1ος  όροφος, γραφείο κ. Γιακουμάκη

nad@aueb.gr

Τρίτη: 16:00-17:00
Πέμπτη: 16:00-17:00
Μαλακασιώτης Πρόδρομος  Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 301, 3ος όροφος

rulller@aueb.gr

Δευτέρα: 11:30-13:00
Τρίτη: 15:30-17:00
Στεργιόπουλος Γεώργιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών) Εργαστήριο 303, 3ος όροφος

geostergiop@aueb.gr 

Δευτέρα: 18:00-19:00
Τετάρτη: 18:00-19:00