Ώρες Γραφείου Καθηγητών και λοιπού προσωπικού.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 417
210-8203.122
ion@aueb.gr
Τρίτη 15:00-17:00, Πέμπτη 11:00-13:00 Περισσότερες πληροφορίες: http://www2.aueb.gr/users/ion/contact_gr.html
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 404
210-8203.234
tca@aueb.gr 
Δευτέρα & Πέμπτη:  11:00-12:00
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 407
210-8203.519
mvazirg@aueb.gr
Άδεια άνευ αποδοχών για το 2021-2022
Βασσάλος Βασίλειος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 401
210-8203.124
vassalos@aueb.gr
Διευθυντής Β' Τομέα
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Κεντρικό Κτίριο, 1ος όροφος,  Γρ. 106
210-8203.183
mgia@aueb.gr
Γκρίτζαλης Δημήτριος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 416
210-8203.507 - 505
dgrit@aueb.gr
Καλογεράκη Βασιλική Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 509
210-8203.510
vana@aueb.gr  
Πρόεδρος Τμήματος
Τρίτη 10:00-12:00
Δευτέρα 10:00-11:00
Κατερίνης Παναγιώτης Κοδριγκτώνος  12, 4ος όροφος
210-8203.557
pek@aueb.gr
Τρίτη: 13:00 - 13:45
Παρασκευή: 13:00 - 13:45
Κουτσόπουλος Ιορδάνης Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, Γραφείο 402
210-8203 933
jordan@aueb.gr
Διευθυντής Α΄ Τομέα
Δευτέρα 9.00-10.00
Τρίτη 13.00-14.00
Κωνσταντόπουλος Πάνος Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών  4ος όροφος, Γραφείο 403
210-8203.185
panosc@aueb.gr
Δευτέρα και Τρίτη 13:50-14:50
& κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail 
Κωτίδης Ιωάννης  Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
       210-8203.193
     kotidis@aueb.gr
Κοσμήτορας της Σχολής Ε.Τ.Π.
Μαλεύρης Νικόλαος  Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
210-8203.126
ngm@aueb.gr
Ξυλωμένος Γεώργιος Κεντρικό Κτίριο, 1ος όροφος,  Γρ. 108
210-8203.115
xgeorge@aueb.gr 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Δευτέρα 14:00-15:00
Πέμπτη 11:00-12:00
Πολύζος Γεώργιος Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 8ος όροφ. Γρ. 809
210-8203.650
polyzos@aueb.gr
Σύρης Βασίλειος Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 8ος όροφος
210-8203.653
vsiris@aueb.gr
Δευτέρα 12:00-13:00
Τετάρτη 11:00-12:00
& κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail 
Σταμούλης Γεώργιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών) Γρ. 414
210-8203.549
gstamoul@aueb.gr
Συναντήσεις με φοιτητές
για ώρες γραφείου δύνανται να κανονίζονται κατόπιν
συνεννοήσεως μέσω email
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βασσάλος Παρασκευάς Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
2108203187
pvassal@aueb.gr
Τρίτη: 11:00-12:00
Παρασκευή: 10:00-11:00
Μαρκάκης Ευάγγελος Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος
210-8203.149
markakis@aueb.gr
Τρίτη: 16:00 - 17:00
Πέμπτη: 13:00 - 15:00
Παπαϊωάννου Γεώργιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 405
210-8203.934
gepap@aueb.gr
Τρίτη: 15:00-17:00
Πέμπτη 11:00-13:00
Τουμπής Σταύρος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 406
210-8203.551
toumpis@aueb.gr
Τετάρτη 13:00-15:00
Πέμπτη 9:00-11:00
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βούλγαρης Σπυρίδων Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 501
2108203404
voulgaris@aueb.gr
Πέμπτη 12:00 - 13:00
Παρασκευή 11:00-12:00
Δημάκης Αντώνιος Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 506
210-8203.924
dimakis@aueb.gr
Τρίτη 11:00-13:00
Παρασκευή 13:00-15:00
Μαριάς Ιωάννης Νέο κτήριο (Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών)  Γρ. 405
210-8203.931
marias@aueb.gr
Τετάρτη 15:00-16:00
Παρασκευή 14:00-15:00
Φουστούκου Ευγενία Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος
210-8203.577
eugenie@aueb.gr
Διευθυντής Γ΄ Τομέα
Δευτέρα 11.00-12.00
Πέμπτη 13.00-15.00
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Μαγείρου Ευάγγελος Πατησίων 80,   6ος όροφος
210-8203.235
efm@aueb.gr  
Δευτέρα 12:00-13:00
Τετάρτη 13:00-14:00
Ε.ΔΙ.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ζαφείρης Βασίλειος Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
210-8203.501
bzafiris@aueb.gr 
Δευτέρα 16:00-17:00 (Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό) Τρίτη 16:00-17:00 (Εισαγωγή στην Επιστήμη Η/Υ)  Τετάρτη 9:00-10:00(Εισαγωγή στην Επιστήμη Η/Υ)
Τετάρτη 10:00-11:00 (Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό).
Καλέργης Χρήστος Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.511
xsk@aueb.gr 
Τρίτη 10:00-11:00
Πέμπτη 11:00-12:00
Καστανιά Αναστασία Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος, Γρ. 4
210-8203.482
ank@aueb.gr
Κυριακοπούλου Αντωνία Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
210-8203.503
tonia@aueb.gr 
Τρίτη 16:00-17:00
Τετάρτη 9:00-11:00
Μπρίνια Βασιλική Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
210-8203.445
vbrinia@aueb.gr
Υπεύθυνη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Παρασκευή 17:00-19:00
Τρίτη 13:00-15:00
 
Παπακωνσταντινοπούλου Αικατερίνη Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
210-8203.537
katia@aueb.gr
Άδεια άνευ αποδοχών
Τογαντζή Μαρία Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.509
mst@aueb.gr 
Τρίτη 10:00-11:00
Πέμπτη 11:00-12:00
 
Ε.ΔΙ.Π.  ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ανδρούτσος Θανάσης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.817
thanasis@aueb.gr 
Πέμπτη 9:00-11:00
Παρασκευή 9:00-11:00
Καπέτης Μάκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
210-8203.814
mkap@aueb.gr 
Δευτέρα, 09:00 - 11:00
Πέμπτη 13:00-15:00 
Κεφάλα Άννα Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
210-8203.441
ask@aueb.gr 
Τετάρτη και Πέμπτη 11:00-13:00 άλλες μέρες/ώρες κατόπιν επικοινωνίας
Σπηλιόπουλος Σπήλιος Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
210-8203.494
spilios@aueb.gr 
Δευτέρα, 14:00 - 16:00
Πέμπτη 12:30-14:30
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κουτρούμπα Κωνσταντίνα Δεριγνύ 12, 5ος όροφος

kkout@aueb.gr 

Τρίτη, 8.00-9.00 και 11.00-12.00 στην αίθουσα διδασκαλίας (Τροίας 2, Αίθ.Τ105).
Ζώης Γεώργιος Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 8ος Όροφος, γραφείο 801
210-8203.663
georzois@aueb.gr
Τρίτη 12:00-14:00
Λεονάρδος Νικόλαος

 nleon@aueb.gr

Τσίντζα Παναγιώτα

 panatsin@aueb.gr

Πέμπτη 16:00-17:00
Παρασκευή 11:00-12:00
Μαΐλης Θεόφιλος

  tmailis@aueb.gr

Χρίστου Τρύφωνας 

christoutry@aueb.gr

“Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη” 14.30-16.30 κάθε Δευτέρα “Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις” 16.30-18.30 κάθε Τρίτη
Τριανταφύλλου Δημήτριος

dtriant@aueb.gr

Τρίτη 14:45 - 15:45
Παρασκευή 10:45 - 11:45
μέσω TEAMS (βλέπε e-class)
Λαζαράκου Ελισάβετ Δεριγνύ 12, 5ος όροφος

elazarakou@aueb.gr

Τρίτη 15:00-17:00
Δρόσος Δημήτριος

drososd@uniwa.gr

Τρίτη 14:00 - 15:00
Τετάρτη 16:.00 - 17:00
Η επικοινωνία θα πραγματοποιείτε με SKYPE στο DROSOS DIMITRIOS