Ερευνητικές Ομάδες

Οι Ερευνητικές Ομάδες του Τμήματος Πληροφορικής αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην έρευνα της Επιστήμης των Υπολογιστών. Μερικοί από τους τομείς που ασχολούνται είναι η ασφάλεια των πληροφοριών, η εξόρυξη γνώσης από τον ιστό, τα υπολογιστικά μαθηματικά, οι αλγόριθμοι, τα γραφικά, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας κ.α.

Οι Ερευνητικές Ομάδες του Τμήματος είναι οι εξής:

CIS Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Υποδομών
DBNet Εξόρυξης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό
WIM Διαχείρισης Πληροφορίας Παγκόσμιου Ιστού
NLP Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
AIW Αλγορίθμων για το Internet
CG Γραφικών Υπολογιστών
Ομάδα Ανάκτησης Πληροφοριών
Προηγμένα Υπολογιστικά Μαθηματικά & Παράλληλη Επεξεργασία
Ομάδα Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών