Επίκαιρα

 • 14-03-2024
  Η εξέταση του μαθήματος «Στατιστική στην Πληροφορική», η οποία αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00-21:00 (Αμφ. Α, Β και  Χ).
 • 24-02-2024
  Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (για όσο καιρό διαρκέσει), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, γίνεται με χρήση του Microsoft Teams. Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε διαλέξεις ως πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας στο ΔΗΛΟΣ 365.   Όπου παρέχεται ο Κωδικός Ομάδας (Team Code) θα πρέπει να εγγραφείτε στην αντίστοιχη ομάδα (join Team with code) για να έχετε πρόσβαση στις διαλέξεις. Οπου παρέχεται το URL Διάλεξης μπορείτε κάνοντας κλικ επάνω να συνδεθείτε στη διάλεξη του αντίστοιχου μαθήματος. ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Team Code URL Διάλεξης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
 • 21-02-2024
  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 333/11.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ109469Β4Μ-0ΝΕ) για το Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 6003167 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11368701, ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024, που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-
 • 27-12-2023
  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με κωδ. ΕΛΚΕ 113540 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από Τετάρτη 27/12/2023 έως και Τετάρτη 10/01/2024 στις 13:00 Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Καλοκαιρινής Περιόδου θα υπάρξει νέα περίοδος αιτήσεων τον Απρίλιο.
 • 04-12-2023
  Ανακήρυξη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής της σχολής Επιστήμων και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ, για τη θέση διευθυντή του εργαστήριου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • 13-11-2023
  Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Τμήματος Πληροφορικής Χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση των Τμήματος. Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
 • 13-11-2023
  Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Τμήματος Πληροφορικής Χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση των Τμήματος.
 • 03-10-2023
  Την Τετάρτη 4/10 και ώρα 11-1 θα γίνει παρουσίαση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ στους/στις πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής, στο Αμφ. Α. 
 • 27-09-2023
  για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, στους φοιτητές του Τμήματος του  2ου , 3ου ,4ου ,5ου και 6ου έτους  πρώτου κύκλου σπουδών, Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.
 • 29-04-2023
  Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023» Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2022 – 2023 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. Όσοι φοιτητές/τριες επιλέχθηκαν και δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη ψηφιακά

Σελίδες