Επίκαιρα

 • 05-06-2022
  Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού, κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας (συναφών ειδικοτήτων), στο Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 Α. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων
 • 12-05-2022
  Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση της καλοκαιρινής περιόδου ακ. έτους 2021 – 2022
 • 09-05-2022
  Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, η Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ)  προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών. Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ). Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΟΠΑ, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Βρίσκονται μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών  τους και δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη
 • 06-05-2022
  In view of the Application Deadline for MSc in Data Science on May 14th 2022, the program organises an Open Day Presentation on Wednesday 11th May 2022 at 17:30-19:15. You can participate either face to face or with virtual presence. During the Open Day participants will: Learn more about the Program’s structure, academic curriculum, and courses. Receive advice about the benefits of gaining a degree in Data Science. Ask questions regarding the program and the application process. Learn about program requirements. Find out more about the Capstone Project in association with the industry. Explore professional opportunities after graduation.
 • 08-03-2022
  Αγαπητές/οί Απόφοιτοι, Συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας!! Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 του Τμήματος Πληροφορικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 ως εξής: ώρα 10:00 για το τμήμα Α-Λ ώρα 13:00 για το τμήμα Μ-Ω στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Οι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία την Τρίτη 5/4/2022 και μία ώρα πριν την ώρα ορκωμοσίας τους  προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους. Κατά την προσέλευση, θα έχουν μαζί τους υποχρεωτικά,
 • 23-02-2022
  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται και εφόσον υπάρχει) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
 • 07-01-2022
  Ανακήρυξη Υποψήφιων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • 23-12-2021
  Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη: ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10 π.μ. έως 12 μ., μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αναπληρωτή του, με θητεία δύο ετών, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 13η Ιανουαρίου ημέρα
 • 20-12-2021
  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει  έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016. έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο.
 • 20-12-2021
  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 για την απόκτηση του Πτυχίου, β. Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω, μαθήματα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 και γ. Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).   Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 20/12/2021 μέχρι και τις 30/12/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής μέσω e-mail: infotech@aueb.gr. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα

Σελίδες