Απόφοιτοι

Απόφοιτοι μας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα μας, οι φοιτητές μας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μaster's) είτε για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω κατάλογος με διακεκριμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού και Εσωτερικού στα οποία οι απόφοιτοί μας συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Αμερική
(αλφαβητική σειρά) 

Ευρώπη 
(αλφαβητική σειρά) 

Ελλάδα
(αλφαβητική σειρά)