Εγχειρίδια

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε εγχειρίδια, σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν την λειτουργία των Εργαστηρίων αλλά και του Τμήματος Πληροφορικής γενικότερα.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτώς ή προφορικώς στο τέλος κάθε εξαμήνου με ευθύνη των Τμημάτων και με το συντονισμό του Τμήματος Σπουδών. Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις σε τυχόν ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, σε εργασίες και σε ασκήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που υιοθετείται για κάθε συγκεκριμένο μάθημα, οι οποίες και αναφέρονται αναλυτικά. 
Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με βαθμούς που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Ο διδάσκων υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή/ και προφορικές εξετάσεις ή/ και να στηριχθεί κατά τη διαμόρφωση της βαθμολογίας σε θέματα ή σε εργαστηριακές ασκήσεις. Τα μαθήματα που βαθμολογούνται με κλίμακα βαθμολογούνται αυτοτελώς με ακέραιες ή/ και μισές μονάδες. Η βαθμολογική κλίμακα, στη συνολική επίδοση του φοιτητή, ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10): άριστα, από οκτώ και πενήντα ένα (8,51) μέχρι και δέκα (10), λίαν καλώς, από έξι και πενήντα ένα (6,51) ως και οκτώμισι (8,5) καλώς από πέντε (5) ως και εξίμισι (6,5). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του.

Οδηγός Διεξαγωγής Εξετάσεων
 
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής
 
Το Εργαστήριο αποτελείται από 3 αίθουσες (CSLAB I,CSLAB II,CSLAB III) με συνολική δυναμικότητα ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων εργασίας ενώ, για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών, λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής (Graduates CSLAB - GradCSLAB), συνολικής δυναμικότητας τριάντα (30) θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν χρήστες με φορητούς υπολογιστές σε όλες τις παραπάνω αίθουσες μέσω ασύρματης πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο του Εργαστηρίου και κατ' επέκταση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.
Το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι εκεί για να σας εξυπηρετεί και να λύνει τυχόν απορίες σας. Μην διστάσετε να ρωτήσετε τον Διαχειριστή ή τον Υπεύθυνο Βάρδιας, για οτιδήποτε, ακόμη και για τα πιο απλά προβλήματα.

Οδηγίες Χρήσης Εργαστηρίων Πληροφορικής