Ερευνητικά Έργα

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή επιδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, προσφέροντας τεχνογνωσία και προάγοντας τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Στον κατάλογο που ακολουθεί, φαίνονται ενδεικτικά ορισμένα από τα πιο πρόσφατα έργα του Τμήματος με χρονολογική σειρά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο και τους συμμετέχοντες φορείς σε κάθε ένα έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής που ξεκίνησαν το έτος 2018

 • 5G-VINNI – 5G Verticals INNovation Infrastructure (2018-2021) H2020, Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γεώργιος Δ. Σταμούλης.
 • SOFIE: Secure Open Federation for Internet Everywhere (2018-2020). H2020 ICT STREP. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γ. Κ. Πολύζος.
 • AI-PASAG -  AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway (2018-2020). ΔΡΑΣΗ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».  Επιστημονικός Υπεύθυνος: I. Μαριάς.
 • ConvAI - Context-aware abusive language detection in online conversations (2018-2019). Unrestricted research support project funded by Google. Επιστημονικός υπεύθυνος: I. Ανδρουτσόπουλος.
 • VSDN: Video streaming services with Software-Defined Networking (2018-2019). Marie Skłodowska-Curie. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γ.Κ. Πολύζος.
 • Ενίσχυση Έρευνας ΓΓΕΤ (2018-2019). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παπαϊωάννου.
 • Γνωμοδότηση σε θέματα Ψηφιακών Υπογραφών (2018), Intrasoft International, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα ΓΚΠΔ, ISO 27001 και Ελέγχων Ασφάλειας (2018), OSeven IKE, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Ειδικός Σύμβουλος Πιστοποίησης Ασφάλειας της ΔΕΠΑ κατά ΑΕΟ-C και ISO 27001 (2018), Δημόσια Επιχειρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Ειδικός Τεχνικός Σύμβουλος Πιστοποίησης της ΡΑΕ κατά ISO 27001 και ACER/NRA (2018), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Τεχνικός Σύμβουλος για την πιστοποίηση του ΙΦΕΤ κατά ISO 27001 (2018), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στο ΤΕΑΥΦΕ (2018), Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Προσαρμογή των υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2018), Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ. Γκρίτζαλης.
 • Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού (2018), Unisystems, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (2018), Unisystems, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.
 • Security study of the out-of-court workout electronic platform  (2018), Tender SRSS/C2017/ 031 (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), European Commission, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Γκρίτζαλης.

Πλήρης Κατάλογος Έργων (2003-σήμερα)