Προκηρύξεις

 • 19-12-2023
  Εκλογές για τη θέση Διευθυντή για το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Προκήρυξη (ημερομηνία δημοσίευσης στο site 14/12/2023) Εκλογές για τη θέση Διευθυντή για το Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων. Προκήρυξη (ημερομηνία δημοσίευσης στο site 19/12/2023)
 • 14-12-2023
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 3ης Συνέλευσης 22/11/2023 αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία, αποθήκευση και επερωτήσεις σε μεγάλους γράφους δεδομένων" Εισηγητής:  Καθηγητής Β. Βασσάλος, email: vassalos@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι ευρετηριασμού και αποθήκευσης για μεγάλα δεδομένα». Εισηγητής: Καθηγητής Β. Βασσάλος, email: vassalos@aueb.gr Μια (1
 • 30-05-2023
  Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024   Π.Μ.Σ. στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 8/6/2023)Προκήρυξη για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 8/6/2023) Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 29/5/2023) Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης  (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 12/6/2023)
 • 30-05-2023
 • 03-10-2022
  Οριστικά Αποτελέσματα στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/29898-22/26.07.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού Διπλώματος για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού Για Το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180679 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11352501
 • 25-07-2022
  Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις για τον 2ο κύκλο αιτήσεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023    Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία 2ου Κύκλου Αιτήσεων: 9/9/2022) Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης  (Καταληκτική Ημερομηνία 2ου Κύκλου Αιτήσεων: 12/9/2022)
 • 05-06-2022
  Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023    Π.Μ.Σ. στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 9/6/2022)Προκήρυξη για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 9/6/2022) Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 3/6/2022) Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη Δεδομένων  Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 14/5/2022) Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις
 • 14-01-2022
  Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Storage, Indexing and Analysis Techniques for Time-Series Management" Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης, email: kotidis@aueb.gr .Θα υπάρχει υποστήριξη από έργο ΕΛΙΔΕΚ λεπτομέρειες του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο σύνδεσμο http://isdb.cs.aueb.gr/delorean/ Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανισμοί κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος” Επιβλέπων: Καθ.Γεώργιος Δ. Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr. Υπάρχει η δυνατότητα
 • 13-10-2021
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 7ης Συνέλευσης 17/03/2021 αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσεις υποψήφιου μεταδιδακτόρα στην ακόλουθη γνωστική περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Compression, Storage, Indexing and Analysis Techniques for Time-Series Management" Εισηγητής: Καθηγητής I. Κωτίδης email: kotidis@aueb.gr Για την παραπάνω θέση γνωστικού αντικειμένου υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
 • 07-10-2021
  ΟΡΙΣΤΙΚΑ Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 1807/28305-21 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού διπλώματος για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (Mis) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901. Τα αποτελέσματα αφορούν το Τμήμα Πληροφορικής αποκλειστικά.

Σελίδες