Προκηρύξεις

 • 11-02-2019
  Ανακοινώθηκαν τα αποτελεσμάτα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678.
 • 23-01-2019
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 4ης Συνέλευσης/ 19/12/2018 αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Πληροφορίας». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email: dgrit@aueb.gr  Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Εταιρικές πιστοποιήσεις και προστασία προσωπικών δεδομένων», Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σ. Δημέλη, email: dimelis@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά
 • 28-12-2018
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία του μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: Τεχνολογία Λογισμικού  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι
 • 10-12-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 04-12-2018
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 3ης Συνέλευσης/ 14.11.2018 αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Τεκμήρια». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης , email:  dgrit@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email:  dgrit@aueb.gr Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Οντολογίες, εξαγωγή και προσπέλαση
 • 24-10-2018
  Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:   Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο  «Οικονομικοί μηχανισμοί για δίκτυα που εξυπηρετούν υπηρεσίες 5G» Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Δ. Σταμούλης τηλ. 210-8203549, email: gstamoul@aueb.gr  Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές διαχείρισης ζήτησης σε ευφυή ενεργειακά πλέγματα» Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Δ. Σταμούλης τηλ. 210-
 • 10-09-2018
  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες θα δέχεται αιτήσεις έως και τις 14/09. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email της γραμματείας του προγράμματος (digital_humanities@aueb.gr). Αίτηση Υποψηφιότητας
 • 31-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
 • 30-07-2018
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, στα πλαίσια της 10ης Συνέλευσης/11.07.2018,  αποφάσισε την προκήρυξη επτά (7) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Τεκμήρια». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης , email:  dgrit@aueb.gr  Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email:  dgrit@aueb.gr  Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία φυσικής γλώσσας με έμφαση σε μεθόδους βαθιάς μηχανικής μάθησης».  Εισηγητής:  Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ανδρουτσόπουλος , email : ion@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό
 • 24-07-2018
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Μεθοδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες να αποστείλουν εως τις 14/09/2018 ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (digital_humanities@aueb.gr) συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/application (Αίτηση Υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων pdf: Πρόσφατη φωτογραφία. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την

Σελίδες