Προκηρύξεις

 • 10-09-2018
  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες θα δέχεται αιτήσεις έως και τις 14/09. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email της γραμματείας του προγράμματος (digital_humanities@aueb.gr). Αίτηση Υποψηφιότητας
 • 31-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
 • 30-07-2018
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, στα πλαίσια της 10ης Συνέλευσης/11.07.2018,  αποφάσισε την προκήρυξη επτά (7) θέσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Τεκμήρια». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης , email:  dgrit@aueb.gr  Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων». Εισηγητής:  Καθηγητής Δ. Γκρίτζαλης, email:  dgrit@aueb.gr  Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία φυσικής γλώσσας με έμφαση σε μεθόδους βαθιάς μηχανικής μάθησης».  Εισηγητής:  Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ανδρουτσόπουλος , email : ion@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό
 • 24-07-2018
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Μεθοδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες να αποστείλουν εως τις 14/09/2018 ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (digital_humanities@aueb.gr) συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/el/application (Αίτηση Υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων pdf: Πρόσφατη φωτογραφία. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την
 • 24-07-2018
  Το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε άριστους πτυχιούχους ή επαγγελματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες τους, με δυνατές τεχνικές/ μαθηματικές γνώσεις, από την μηχανική, τα μαθηματικά, τη στατιστική, τα χρηματοοικονομικά, τα οικονομικά, την επιχειρησιακή έρευνα και την επιστήμη των υπολογιστών. Το πρόγραμμα Μερικής φοίτησης απευθύνεται σε επαγγελματίες (με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία) που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της εξερεύνησης και κατανόησης  του πλήθους των δεδομένων στους οργανισμούς που απασχολούνται.  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι  11 Αυγούστου 2018. Τα τέλη φοίτησης για την
 • 18-07-2018
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.  Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών
 • 18-07-2018
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει, ήδη από το 1994, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η παρούσα προκήρυξη αφορά μόνο το Τμήμα πλήρους φοίτησης. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους AEI Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εφόσον γίνουν δεκτοί
 • 27-02-2018
  Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα εξόρυξης, διαχείρισης και επιμέλειας γνώσεων». Δυνατότητα χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα. Επιβλέπων  Καθηγητής: Π.Κωνσταντόπουλος, τηλ:210-8203185, email: panosc@aueb.gr Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ν. Μαλεύρης, τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Ενεργειακής Κατανάλωσης σε
 • 28-12-2017
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5008980, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • 28-12-2017
  Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία ή/και επικουρικό έργο των κάτωθι μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018:  «Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας» «Προγραμματισμός

Σελίδες