Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

  1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Storage, Indexing and Analysis Techniques for Time-Series Management" Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης, email: kotidis@aueb.gr .Θα υπάρχει υποστήριξη από έργο ΕΛΙΔΕΚ λεπτομέρειες του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο σύνδεσμο http://isdb.cs.aueb.gr/delorean/
  1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανισμοί κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος” Επιβλέπων: Καθ.Γεώργιος Δ. Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας.
  1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανισμοί διαχείρισης και ευελιξίας ζήτησης για ευφυή πλέγματα ηλεκτρικής ενέργειας”, Επιβλέπων: Καθ.Γεώργιος Δ. Σταμούλης email: gstamoul@aueb.gr. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας.
  1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κατανεμημένοι μηχανισμοί αγοράς δεδομένων για Internet of Things”  Επιβλέπων: Καθ.Γεώργιος Δ. Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας.