Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Το Τμήμα, εκτός από τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα διεξαγωγής των μαθημάτων, διαθέτει και τους παρακάτω εξειδικευμένους χώρους:

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής

Αποστολή των εκπαιδευτικών εργαστηρίων πληροφορικής (Computer Science Laboratory - CSLab) είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και ειδικότερα των εξειδικευμένων αναγκών του που δεν μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά από το Κέντρο Υπολογιστών του Ο.Π.Α.

Τα εργαστήρια απαρτίζονται από 3 αίθουσες εξοπλισμένες με το κατάλληλο υλικό και λογισμικό. Οι δύο αίθουσες βρίσκονται στον 2ο και 3ο όροφο της Πτέρυγας Δεριγνύ του κεντρικού κτιρίου του Ο.Π.Α. και λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00π.μ.-9:00μ.μ. Η τρίτη αίθουσα βρίσκεται στον 4ο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου. Ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει 14 θέσεις εργασίας και προορίζεται κυρίως για εργασίες φοιτητών. Συνολικά η δυναμικότητα των αιθουσών του εργαστηρίου είναι εκατόν δώδεκα (112) θέσεις εργασίας, ενώ επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν χρήστες με φορητούς υπολογιστές παρέχοντας ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Το εργαστήριο καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, όπου πραγματοποιούνται τα φροντιστήρια και τα εργαστήρια των μαθημάτων. Η υποδομή σε λογισμικό (προγραμματιστικά περιβάλλοντα, βάσεις δεδομένων, προσομοιωτές δικτύων) επιτρέπει την εκπόνηση εργασιών και μελετών σε διαφορετικά αντικείμενα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος. Στα πλαίσια αυτά το εργαστήριο συμμετέχει στο πρόγραμμα MSDNAA (Microsoft Software Developers Network Academic Alliance), και παράλληλα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση Open Source Λογισμικού όπως PHP, MySQL.

Για την ομαλή και συνεχή λειτουργία του εργαστηρίου, το Τμήμα έχει μεριμνήσει και απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο συμβάλλει στην παροχή διαρκής βοήθειας και υποστήριξης των φοιτητών, καθημερινά 9:00 με 9:00μ.μ.

Εργαστήριo Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εξειδικευμένων αναγκών των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής. Παρέχονται δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα ένα στην στην Επιστήμη των Υπολογιστών και ένα στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε ένα σύγχρονο εξοπλισμένο και λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο τους παρέχει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό.

Το Εργαστήριο τέθηκε σε λειτουργία τέλη του 2003 με χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΕΤΠΑ. Σήμερα η δυναμικότητα του είναι της τάξεως των τριάντα (30) θέσεων εργασίας, και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει χρήστες με φορητούς υπολογιστές παρέχοντας ασύρματη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου και κατ' επέκταση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Η υποδομή σε λογισμικό προέρχεται από τη συμμετοχή του Εργαστηρίου στο πρόγραμμα MSDNAA (Microsoft Software Developers Network Academic Alliance), ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η ανάπτυξη εφαρμογών και η πρακτική εξάσκηση με τη βοήθεια Λογισμικού open source όπως PHP, MySQL, Apache servers, Java/C++ builders κ.α.

Το Εργαστήριο βρίσκεται στον 2ο όροφο (Αίθουσα 202) του κτιρίου επί των οδών Ευελπίδων και Λευκάδος, και λειτουργεί υπό την συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00 π.μ.-21:00 μ.μ.