Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Πληροφορικής πέρασε τον Μάρτιο του 2012 από εξωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στην οποία πήραν μέρος διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού:

  1. Prof. John N. Tsitsiklis, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, U.S.A.
  2. Prof. Nikolaos Bourbakis Wright State University, Ohio, U.S.A.
  3. Prof. Costas Iliopoulos, King's College London, University of London, London, United Kingdom
  4. Prof. Nikos Paragios, Director of the Center for Visual Computing of Ecole Centrale de Paris & Ecole des Ponts - ParisTech, Paris, France
  5. Prof. Nicolas Spyratos, Universitι de Paris-Sud XI, Paris, France

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ