Προκήρυξη Εκλογών

Εκλογές για τη θέση Διευθυντή για το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων.

Προκήρυξη (ημερομηνία δημοσίευσης στο site 14/12/2023)

Εκλογές για τη θέση Διευθυντή για το Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων.

Προκήρυξη (ημερομηνία δημοσίευσης στο site 19/12/2023)