Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής - Ελεύθερες Επιλογές

Οι Ελεύθερες Επιλογές είναι:

  • Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ του παρακάτω πίνακα
  • Η Πρακτική Άσκηση καθώς και το μάθημα «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό», που προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής.
  • Τα μαθήματα ξένων γλωσσών του 5ου και του 6ου εξαμήνου.
  • Η δέσμη μαθημάτων που χορηγεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και προσφέρεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο για όλα τα τμήματα. Τον συντονισμό για το εν λόγω Πρόγραμμα έχει αναλάβει η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ [1566]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [5724]

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Ι [6135]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ [8146]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [8126]

ΘΕΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ [1808]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ [8133]

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ [2812]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ [8187]

ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ [1603]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ [1742]

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ [1861]

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ [5689]

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ [1612]

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5691]

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ [1705]

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [6115]

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ [6116]

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ [1193]

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ [1531]

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (7102)

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [5133]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι) [2117]

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [8111]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ (B2B) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5627]

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ [2612]

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [1131]

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι [1311]

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ [6033]

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ [1412]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [1651]

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ [5668]

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ [5725]

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [5678]

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [5718]

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [5657]

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ [5728]

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [5637]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ [5636]

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι [1321]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ [2537]

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [6113]

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ [2622]

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι [1313]

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ [4137]

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ [1402]

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ [1745]

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι [4101]

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [4142]

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ [1642]

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5638]

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ [1609]

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [4126]

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι [1508]

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ [7117]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [1385]

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ [1373]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1225]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ [5414]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [1562]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [5785]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ [1764]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [8125]

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ [5412]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ (BRAND MANAGEMENT) [2632]

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ [8115]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (logistics) [2608]

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ [8127]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [8134]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ [1881]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ [5415]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [5624]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ [5625]

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5688]

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ [2731]

Ε.Θ.Σ.Π.: ΕΙΣ.ΣΤΗ ΘΕΩΡ. ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦ.ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝ. ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [6256]

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ) [2410]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [6133]

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ BAYES [6106]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6163)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [5722]

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [2836]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ [4110]

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [2735]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5622]

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [5783]

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ [6012]

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ [5623]

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ [2719]

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ [8159]

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. [4128]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ [5677]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [8137]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ [5667]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [8154]

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ [8138]

ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5634]

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5658]

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [5738]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [7127]

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ [5781]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [7108]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [4116]

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ [5626]

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ [8185]

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ [5721]

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ [1852]

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ [5428]

Προσοχή: λόγω του μεγάλου πλήθους των ελεύθερων επιλογών, ενδέχεται οι ώρες εξέτασης κάποιων ελεύθερων επιλογών να ταυτίζονται με τις ώρες εξέτασης άλλων ελεύθερων επιλογών ή άλλων μαθημάτων του Τμήματος και να γίνει αναγκαστική χρήση της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου