Θέσεις Εργασίας

11/2/2022

Junior Business App Developer | Μεγάλη εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας 

Billing Specialist | Μεγάλη εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας
ΟΔΗΓΙΕΣ: Αν σας ενδιαφέρει κάποια από τις παρακάτω αγγελίες, μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, και στη συνέχεια να την αποστείλετε μαζί με το βιογραφικό σας στο career@aueb.gr, φροντίζοντας να αναφέρετε στον τίτλο του μηνύματος τον κωδικό (ή τους κωδικούς) της αγγελίας (ή των αγγελιών) που σας ενδιαφέρει.

Σημείωση: σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν περισσότερες από μία αγγελίες, μπορείτε να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε αντιστοίχως το δεύτερο μέρος της αίτησης τόσες φορές όσες είναι και οι αγγελίες που σας ενδιαφέρουν ώστε να μην χρειάζεται να στείλετε την αίτηση περισσότερες από μία φορές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Γραφείο Διασύνδεσης ελέγχει στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό το περιεχόμενο των αγγελιών εργασίας για το εσωτερικό που δημοσιεύει ως προς την εγκυρότητά τους και την αξιοπιστία του φορέα προέλευσης της αγγελίας. Μετά τον πρώτο έλεγχο και την προώθηση του βιογραφικού σημειώματος των ενδιαφερομένων στην εταιρία ή τον οργανισμό που δημοσίευσε την αγγελία, ΔΕΝ παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής, την οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η εταιρία ή ο οργανισμός που δημοσίευσε την αγγελία. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οτιδήποτε ύποπτο για κάποια από τις αγγελίες αυτές (π.χ. σας ζητηθούν χρήματα για να αξιολογήσουν το βιογραφικό σας), παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με το Γραφείο στα τηλέφωνα 210 8203825-819 ή στείλτε μας σχετικό email στο career@aueb.gr.

10/2/2021

TEST AUTOMATION ENGINEER | NOKIA: https://www.aueb.gr/el/content/code-0802214

DEVELOPER ENGINEER | NOKIA: https://www.aueb.gr/el/content/code-0802212

4G/5G SYSTEM TEST ENGINEER | NOKIA: https://www.aueb.gr/el/content/code-0802211

SENIOR SOFTWARE ENGINEER | NOKIA: https://www.aueb.gr/el/content/code-0802213