Ανθρώπινο Δυναμικό

  

Στο τμήμα μας αυτή τη στιγμή απασχολούνται 26 έμπειρα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού με μέσο όρος διδακτικής εμπειρίας τα 20 χρόνια και συνεχή ερευνητική παρουσία στο διεθνή χώρο της πληροφορικής και διεθνείς επιστημονικές διακρίσεις. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής διαθέτει συνολικά πάνω από 3.000 ερευνητικές δημοσιεύσεις και πάνω από 80.000 αναφορές σε αυτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πολλά δε από τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν διδακτική εμπειρία σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς και έχουν εμπλακεί στη διοίκηση οργανισμών και ινστιτούτων. Σημαντική είναι η προσπάθεια των μελών του τμήματός μας να διατηρείται στενός δεσμός με εταιρίες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να εναρμονίζεται η έρευνα και η εκπαιδευτική διαδικασία με τις εξελίξεις και τις ανάγκες στο χώρο της πληροφορικής.

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών και τη διεξαγωγή ειδικών φροντιστηριακών και εργαστηριακών μαθημάτων, το τμήμα  διαθέτει έμπειρο Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) και Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.). Η εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο υποβοηθάται επιπλέον με την προσφορά εξειδικευμένου εκπαιδευτικού έργου από τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος. Τέλος, το τμήμα πλαισιώνεται από διοικητικό προσωπικό με καίριο ρόλο στην καθημερινή ομαλή λειτουργία του, καθώς και την εξυπηρέτηση των φοιτητών.