ΠΜΣ στα Μαθηματικά Αγοράς & Παραγωγής

Ιστότοπος: http://map.aueb.gr/home/lang/el

Το Πρόγραμμα  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οικονομία και τη Διοίκηση (Business Mathematics). Δύο από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, το Ε.Κ Πανεπιστήμιο Αθηνών με τα τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το τμήμα Πληροφορικής συνεργάζονται και συνδιοργανώνουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές πλήρους παρακολούθησης (με διάρκεια σπουδών 1 έτους) όσο και σε φοιτητές μερικής παρακολούθησης (με διετή διάρκεια σπουδών).
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1999 και καταρτίστηκε στα πρότυπα πολλών πρωτοποριακών προγραμμάτων κυρίως στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμπνευση έδωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μαθηματική Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου του Columbiaμε κύριο συντελεστή τον Καθ. Ιωάννη Καρατζά. Πολύ σημαντική ήταν και η επίδραση του Προγράμματος Σπουδών του Sloan School του MIT καθώς και του προγράμματος στην Διοίκηση Παραγωγής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Οι Καθηγητές των προγραμμάτων αυτών κ.κ. Odoni, Μιχάλης Καραμανής και Ιωάννης Τσιτσικλης, συνεισέφεραν σημαντικά στην διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Επίσης σημαντική συνεισφορά είχε ο αείμνηστος Ρ. Αλιπράντης διακεκριμένος Καθηγητής στο University.

Δίδακτρα - Υποτροφίες
Για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του προγράμματος οι φοιτητές καλούνται να καταβάλουν δίδακτρα. Η Επιτροπή του Προγράμματος ακολουθεί τις εκάστοτε αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ορισμό του επιπέδου των διδάκτρων, επιλέγοντας συνήθως το κατώτερο επίπεδο που ορίζουν αυτές. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα δίδακτρα ανέρχονται σε 4.000 ευρώ για όλο το Πρόγραμμα. Οι φοιτητές που επιλέγουν τη διετή μερική παρακολούθηση καταβάλλουν επιπλέον 500 € ανά έτος φοίτησης για την κάλυψη των αυξημένων γραμματειακών αναγκών. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος παρέχεται μικρός αριθμός υποτροφιών με την μορφή απαλλαγής ή μείωσης των διδάκτρων.