Προκηρύξεις ΠΜΣ 2ου Κύκλου Αιτήσεων

Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις για τον 2ο κύκλο αιτήσεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

   
Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία 2ου Κύκλου Αιτήσεων: 9/9/2022)

Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης  (Καταληκτική Ημερομηνία 2ου Κύκλου Αιτήσεων: 12/9/2022)