Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
 

Π.Μ.Σ. στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 8/6/2023)
Προκήρυξη για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 8/6/2023)

Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 29/5/2023)

Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης  (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 12/6/2023)