Προκηρύξεις ΠΜΣ

Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

   
Π.Μ.Σ. στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 9/6/2022)
Προκήρυξη για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 9/6/2022)

Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 3/6/2022)

Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη Δεδομένων 

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 14/5/2022)

Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης  (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 16/6/2022)