Επίκαιρα

 • 16-10-2018
  Το Γραφείο Διασύνδεσης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με σκοπό την εξωστρέφεια και την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας των τελειόφοιτων φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει επίσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα στην επιχείρηση «ATOS». Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, μπορείτε να διαβάσετε το εταιρικό προφίλ. Στην επίσκεψη έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα των τμημάτων Στατιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Πληροφορικής.  Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/10 και ώρες 11.00-15.00. Δηλώσεις συμμετοχής στον
 • 15-10-2018
  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου, Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω μαθήματα, κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος και Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).   Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 01/11/2018 μέχρι και τις 12/11/2018, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τις ημέρες και ώρες υποδοχής) είτε μέσω e-mail: infotech@aueb.gr. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός μητρώου
 • 27-09-2018
  Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με αρ. Πρωτ. 20000/1165-18.
 • 27-09-2018
  Η Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ανακοίνωσε τα ποτελέσματα για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 • 26-09-2018
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδ. Έτους 2018-19, καθώς και ενός (1) αναπληρωματικού, για τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (άρθρο 26 του ν.4485/2017).
 • 19-09-2018
  Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018 -2019, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 21/09/2018 έως και 01/10/2018
 • 13-09-2018
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, ενός (1) εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδ. Έτους 2018-19, καθώς και ενός (1) αναπληρωματικού, για τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (άρθρο 21 του ν.4485/2017).
 • 16-07-2018
  Την καλοκαιρινή περίοδο τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής θα λειτουργήσουν ως εξής: cslab1: μέχρι 13/7 και από 21/8 (πρωινές ώρες) cslab2: μέχρι 27/7 και από 3/9 (απογευματινές ώρες) Το διάστημα 30/7 έως και 20/8 θα παραμείνουν κλειστά. Κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις εποπτείες του προσωπικού.
 • 11-06-2018
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει υποβάλλει αιτήσεις ίδρυσης / επανίδρυσης των ακόλουθων μεταπτυχιακών προγραμμάτων , τα οποία εφόσον εγκριθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιευθεί η σχετική απόφαση σε ΦΕΚ, αναμένεται να λειτουργήσουν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19.  Προς ενημέρωση σας, σας παραθέτουμε  την  πορεία εξέλιξης των αιτήσεων ίδρυσης / επανίδρυσης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος: ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης) : Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ καθώς και η δημοσίευση του
 • 28-05-2018
  Κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (cslab1 και cslab2) θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Σελίδες