Συμπληρωματική Εξέταση - αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου,
  2. Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω μαθήματα, κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος και
  3. Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).  

Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 01/11/2018 μέχρι και τις 12/11/2018, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τις ημέρες και ώρες υποδοχής) είτε μέσω e-mail: infotech@aueb.gr.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός μητρώου, τηλέφωνο οικίας ή κινητό, και τα δύο (2) μαθήματα (ή το ένα (1) μάθημα) που χρωστάνε για την απόκτηση Πτυχίου με ιδιαίτερη αναφορά στην εξεταστική περίοδο που συμμετείχαν και τον βαθμό που έλαβαν.

Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην συμπληρωματική εξέταση.

Η Συμπληρωματική εξέταση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τις 26/11/2018 έως τις 30/11/2018. Το ακριβές πρόγραμμα της Συμπληρωματικής Εξέτασης θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόφαση της Συνέλευσης (2η/10.10.2018) του Τμήματος Πληροφορικής για την Συμπληρωματική Εξέταση δεσμεύει μόνο τους διδάσκοντες του Τμήματος και αφορά στα μαθήματα που διδάσκονται από το Τμήμα.   

Αθήνα 15/10/2018

Από τη Γραμματεία