Ορισμός εκπροσώπων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, ενός (1) εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδ. Έτους 2018-19, καθώς και ενός (1) αναπληρωματικού, για τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (άρθρο 21 του ν.4485/2017).