Επίκαιρα

 • 28-11-2019
  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου, β. Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω, μαθήματα, κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος και γ. Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).   Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 28/11/2019 μέχρι και τις 04/12/2019, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τις ημέρες και ώρες υποδοχής) είτε μέσω e-mail: infotech@aueb.gr. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός,
 • 26-11-2019
  Ανακοινώθηκε από τη γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής το Πρόγραμμα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
 • 26-11-2019
  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού για την Πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (Απόφαση Συγκλήτου, 2η συνεδρ./11.02.2016) στα πλαίσια της 2ης Συνέλευσης 06/11/2019 αποφάσισε την προκήρυξη δυο (2) θέσεων υποψηφίου μεταδιδακτόρα στην ακόλουθη γνωστική περιοχη: Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βαθιά Μάθηση για ροές δεδομένων και Κειμένων" Εισηγητής:  Καθηγητής Μ. Βαζιργίαννης , email: mvazirg@aueb.gr Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βαθιά Μάθηση σε δεδομένα κειμένου" Εισηγητής:  Καθηγητής Μ. Βαζιργίαννης , email: mvazirg@aueb.gr Για όλες τις παραπάνω θέσεις γνωστικών αντικειμένων
 • 16-10-2019
  Ενημερώνουμε τους φοιτητές (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και παλαιότερους) που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας για να ορκιστούν ότι η προθεσμία λήγει την Παρασκευή  29  Νοεμβρίου 2019 .
 • 16-10-2019
  Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ περιόδου  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019 και παλαιοτέρων , θα γίνει στις  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου. Όσοι πρόκειται να ορκισθούν υποχρεούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία μία ώρα πριν την oρκωμοσία (09:00 π.μ.) για να υπογράψουν την καθομολόγηση και να παραδώσουν φοιτητική ταυτότητα/φοιτητικό πάσο, και βιβλιάριο υγείας εφόσον έχουν.  Απαραίτητη η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • 11-10-2019
  Η Facebook διοργανώνει στην Αθήνα ημερίδα προσανατολισμού για τελειόφοιτους φοιτητές στις 22 Οκτωβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες στο σύνδεσμο: https://facebookopenhouseathens.splashthat.com/
 • 09-10-2019
  Αναρτήθηκε ο Οδηγός Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Ο Οδηγός περιέχει, εκτός των άλλων, και αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, ορισμένες εκ των οποίων έχουν άμεση ισχύ. Ιδιαιτέρως: Ελαστικοποιήθηκε η Απαίτηση Κύκλων. Ιδιαιτέρως «Για την ολοκλήρωση ενός Κύκλου μαθημάτων απαιτείται επιτυχία στα 2 από τα 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Κύκλου και σε συνολικά 5 Υποχρεωτικά Μαθήματα ή Μαθήματα Επιλογής του ίδιου Κύκλου. Το ίδιο Μάθημα Κύκλου μπορεί να προσμετρηθεί για την ολοκλήρωση ενός μόνο Κύκλου Μαθημάτων, κατ’ επιλογή των φοιτητών».  Δείτε τη σελίδα 39 του Οδηγού. Άλλαξε αρκετά ο κατάλογος των Ελεύθερων Επιλογών, ο οποίος πλέον είναι
 • 08-10-2019
  Προς τους Νεοεισερχόμενους Φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που εγγράφονται με τις Ειδικές Κατηγορίες. Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εγγραφούν στο Τμήμα Πληροφορικής με τις κάτωθι Ειδικές Κατηγορίες:  Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και    Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.)  μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την παραλαβή του αριθμού μητρώου φοιτητή από τη Τετάρτη 9/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019 και κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.
 • 26-09-2019
  Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των Γραμματειών και του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep τα αποτελέσματα της επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Τα μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε την Τρίτη 1/10/2019 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του ΟΠΑ.  Την Τρίτη 1/10/19 και ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο Υ θα γίνει ενημέρωση των εισαχθέντων φοιτητών συνολικά για το Πρόγραμμα από όλους τους διδάσκοντες. Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 4/10/2019 και ώρες 9:00-15:00 στο αμφιθέατρο Υ. Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική και δεν
 • 18-07-2019
  Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται παρακάτω. Υποψήφιοι και αξιολόγηση αιτήσεων Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του Ν. 4485/2017. Κυρίως απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους

Σελίδες