Συμπληρωματική Εξέταση

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 για την απόκτηση του Πτυχίου,

β. Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω, μαθήματα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 και

γ. Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).  

Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 20/12/2021 μέχρι και τις 30/12/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής μέσω e-mail: infotech@aueb.gr.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός μητρώου, τηλέφωνο οικίας ή κινητό, και τα δύο (2) μαθήματα (ή το ένα (1) μάθημα) εαρινού εξαμήνου που χρωστάνε για την απόκτηση Πτυχίου με ιδιαίτερη αναφορά στην εξεταστική περίοδο (Ιούνιο ή Σεπτέμβριο) που συμμετείχαν και τον βαθμό που έλαβαν.

Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην συμπληρωματική εξέταση.

Η Συμπληρωματική εξέταση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τις 17/1/2022 έως τις 21/1/2022. Το ακριβές πρόγραμμα της Συμπληρωματικής Εξέτασης θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόφαση της Συνέλευσης (4η/15.12.2021) του Τμήματος Πληροφορικής για την Συμπληρωματική Εξέταση αφορά μόνο τους διδάσκοντες του Τμήματος και αφορά στα μαθήματα που διδάσκονται από το Τμήμα.