Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων

Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών

στο Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (225) στο Τμήμα Πληροφορικής, ήτοι σε 27 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Τετάρτη 08/12/2021, Αίθουσα Α47 –  ώρα: 17:00 έως 19:00   (πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος)
  2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Πέμπτη 09/12/2021, Αίθουσα Α24 –  ώρα: 17:00 έως 19:00 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 2ος όροφος)
  3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι: Παρασκευή 10/12/2021: Αίθουσα Α47 –  ώρα: 17:00 έως 19:00 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος)

Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου γιατί αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας» και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.

Προσοχή:  Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή (σε εφαρμογή του άρθρου 11 της  αρίθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 Κ.Υ.Α- ΦΕΚ 4406/24.09.2021)