Επίκαιρα

 • 08-10-2019
  Προς τους Νεοεισερχόμενους Φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που εγγράφονται με τις Ειδικές Κατηγορίες. Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εγγραφούν στο Τμήμα Πληροφορικής με τις κάτωθι Ειδικές Κατηγορίες:  Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και    Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.)  μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την παραλαβή του αριθμού μητρώου φοιτητή από τη Τετάρτη 9/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019 και κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.
 • 26-09-2019
  Ανακοινώθηκαν στους ιστότοπους των Γραμματειών και του Προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/tep τα αποτελέσματα της επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Τα μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε την Τρίτη 1/10/2019 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του ΟΠΑ.  Την Τρίτη 1/10/19 και ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο Υ θα γίνει ενημέρωση των εισαχθέντων φοιτητών συνολικά για το Πρόγραμμα από όλους τους διδάσκοντες. Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 4/10/2019 και ώρες 9:00-15:00 στο αμφιθέατρο Υ. Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική και δεν
 • 18-07-2019
  Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται παρακάτω. Υποψήφιοι και αξιολόγηση αιτήσεων Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του Ν. 4485/2017. Κυρίως απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους
 • 14-07-2019
  Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής (Ακαδ. Έτους 2019-2020), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.: Φ1/192329/B3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. β’). Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο, στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξάμηνου σπουδών: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • 19-11-2018
  Οι παρακάτω φοιτητές οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην συμπληρωματική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:  Α.Α Αριθμός Μητρώου Μαθήματα 1 3050241 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 3070199 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++ 3 3090130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++ 4 3090130 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 3090141 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 3090151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++ 7 3090161 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++ 8 3090165 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 9 3090220 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10 3100125 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 11 3100236 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++ 12 3100242 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 3110049
 • 17-10-2018
  Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ περιόδου  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 και παλαιοτέρων, θα γίνει στις 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου. Όσοι πρόκειται να ορκισθούν υποχρεούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία μία ώρα πριν την oρκωμοσία (09.00) για να υπογράψουν την καθομολόγηση και να παραδώσουν φοιτητική ταυτότητα/φοιτητικό πάσο, και βιβλιάριο υγείας εφόσον έχουν. Απαραίτητη η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Από τη Γραμματεία  
 • 17-10-2018
  Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και παλαιότερους) που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας για να ορκιστούν ότι η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. Από τη Γραμματεία
 • 16-10-2018
  Το Γραφείο Διασύνδεσης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με σκοπό την εξωστρέφεια και την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας των τελειόφοιτων φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει επίσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα στην επιχείρηση «ATOS». Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, μπορείτε να διαβάσετε το εταιρικό προφίλ. Στην επίσκεψη έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα των τμημάτων Στατιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Πληροφορικής.  Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/10 και ώρες 11.00-15.00. Δηλώσεις συμμετοχής στον
 • 15-10-2018
  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου, Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω μαθήματα, κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος και Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).   Καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 01/11/2018 μέχρι και τις 12/11/2018, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τις ημέρες και ώρες υποδοχής) είτε μέσω e-mail: infotech@aueb.gr. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός μητρώου
 • 27-09-2018
  Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με αρ. Πρωτ. 20000/1165-18.

Σελίδες