Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση της καλοκαιρινής περιόδου ακ. έτους 2021 – 2022