Επίκαιρα

 • 19-09-2018
  Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018 -2019, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 21/09/2018 έως και 01/10/2018
 • 13-09-2018
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, ενός (1) εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδ. Έτους 2018-19, καθώς και ενός (1) αναπληρωματικού, για τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (άρθρο 21 του ν.4485/2017).
 • 16-07-2018
  Την καλοκαιρινή περίοδο τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής θα λειτουργήσουν ως εξής: cslab1: μέχρι 13/7 και από 21/8 (πρωινές ώρες) cslab2: μέχρι 27/7 και από 3/9 (απογευματινές ώρες) Το διάστημα 30/7 έως και 20/8 θα παραμείνουν κλειστά. Κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις εποπτείες του προσωπικού.
 • 11-06-2018
  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει υποβάλλει αιτήσεις ίδρυσης / επανίδρυσης των ακόλουθων μεταπτυχιακών προγραμμάτων , τα οποία εφόσον εγκριθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιευθεί η σχετική απόφαση σε ΦΕΚ, αναμένεται να λειτουργήσουν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19.  Προς ενημέρωση σας, σας παραθέτουμε  την  πορεία εξέλιξης των αιτήσεων ίδρυσης / επανίδρυσης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος: ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης) : Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ καθώς και η δημοσίευση του
 • 28-05-2018
  Κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (cslab1 και cslab2) θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
 • 09-05-2018
  1. Υποτροφία INRIA - Sophia Antipolis για μάστερ στην πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας (Γαλλία): Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19, το γαλλικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο για τις επιστήμες της πληροφορικής, το INRIA, μέσω του Labex UCN@Sophia, προσφέρει 2 υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Πληροφορική:  Ubinet (Ubiquitous Networking and Computing) Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται στα 7.500€. Ο υπότροφος επωφελείται από την ιδιότητα του Υποτρόφου της γαλλικής κυβέρνησης και όλα τα συναφή προνόμια (κοινωνική κάλυψη, απαλλαγή από το κόστος
 • 02-04-2018
  Κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής θα λειτουργήσουν μόνο στις 2 και 3 Απριλίου κατά το διάστημα 9.00-14.00.
 • 08-02-2018
  Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν διμελής επιτροπές ανά τμήμα οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2017 - 2018 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.
 • 15-01-2018
  Κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2018 τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (cslab1 και cslab2) θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
 • 09-01-2018
  Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία το πρόγραμμα εποπτειών της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018.

Σελίδες